Löytyykö Urkundista nämä ominaisuudet?

Valtakunnallisesti on merkittävää selvittää näiden ominaisuuksien toteutuminen Urkund-plagiarismijärjestelmästä.

Toivon, että verkostoni kommentoi alla, avoimesti ja halutessaan julkisesti, että löytyvätkö nämä ominaisuudet.
Tämä on tärkeää minulle henkilökohtaisesti, koska en ole täydellinen U-asiantuntija ja koska toivon, että oikeus toteutuu.

Käytä hetki laatuaikaasi ja ole minulle avuksi, palkitsen sinut pikku lahjalla.

 

101a. Opettaja voi itse asettaa perustamalleen kurssille opiskelijat yksittäin ja ryhmänä (esim. Excel-tiedostosta).

 

103a. Opettaja voi tehtävänasetuksilla määritellä, toteutuuko vertailu vain saman kurssin muiden tehtävien kesken vai valittuja globaaleja vertailutietokantoja vasten.

 

104a. Opettaja voi tehtävänasetuksilla määritellä, tallentuuko tehtävä PT-järjestelmään vai ei.

 

105b. Opettaja voi tehtävänasetuksillä määritellä, liittyykö kurssiin yksi suoritus vai useampia osasuorituksia.

 

106b. Opettaja voi tehtävänasetuksilla määritellä, voiko opiskelija palauttaa tehtävän vain yhden kerran, vai sallitaanko useampi palautuskerta.

 

107b. Opettaja voi tehtävänasetuksilla määritellä, näkeekö opiskelija arviointiraportin PT-järjestelmän kautta vai ei.

 

108b. Opettaja voi tehtävänasetuksilla määritellä, milloin kurssin tehtävänanto tulee kurssialueella näkyviin.

 

109b. Opettaja voi itse asettaa perustamalleen kurssille yhden tai useampia apuopettajia, joilla on opettajan roolin mukaiset valtuudet nähdä ja käsitellä arviointiraportteja.

 

201a. Opettaja voi tarvittaessa tallentaa opiskelijan puolesta tehtävän PT-järjestelmään siten, että tallennuksen yhteydessä opettaja saa liitetyksi  tehtävään tiedon sen tekijän henkilöllisyydestä.
Tämä on tarpeen, jotta tekijänoikeus ja vastuu sisällöstä kohdentuvat vertailutietokannassa tehtävän tekijälle.

 

202a. Opettaja voi valita,  tallentuuko hänen lataamansa opiskelijan tehtävä PT-järjestelmän vertailutietokantaan vai ei.

 

303a PT-järjestelmä tukee usean opiskelijan yhteistyönä valmistuneen tehtävän arviointia ja arviointituloksen raportointia siten, että  tieto on ryhmän jäsenten käytettävissä, ja että tekijyystieto (tekijänoikeus) kattaa ryhmän jäsenet.

 

305b. PT-järjestelmä tukee opettajan mahdollisuutta kirjoittaa ja tallentaa kommentteja suoraan arviointiraporttiin.  Tämä auttaa palautekäsittelyn tehokasta suunnittelua ja kohdentamista.

 

307b. PT-järjestelmä tukee opettajan mahdollisuutta kiinnittää sisällöllisen arvioinnin tulos (arvosana) suorituksesta itse valittavissa olevan arvostelukriteeristön ja -asteikon mukaisena  suoraan arviointiraporttiin.

 

308b. Opettaja voi palautusasetuksin saattaa arviointiraportin näkymään myös opiskelijalle.

 

309b. Tehtävästä annetut kommentit opettaja voi tallentaa ja tuottaa PT-järjestelmässä erilliseksi dokumentiksi (esim. pdf).

 

404b. Opiskelija voi noutaa (eli kopioida) tallentamansa työn PT-järjestelmästä.

405b. Opiskelija voi tallentaa samalle kurssille  samoilla tunnuksilla ja samalla nimellä uuden tehtävän ilman samankaltaisuustarkistusta sen vanhempaan versioon. (ks. vaatimus 106)

Samankaltaisuustarkastus tekstin vanhempaan versioon heikentää arviointiraportin käytettävyyttä tekstin ulkopuolisten viittaussuhteiden tarkasteluun ja analyysiin.

 

 

505a Pääkäyttäjä voi perustaa yliopiston käyttöön raporttikäyttäjän roolin

(Raporttikäyttäjä = Raporttikäyttäjä on yliopiston yksikön opintoasiain henkilökuntaa esim. opintoasiainpäällikkö tai suunnittelija. Raporttikäyttäjä pystyy näkemään kootusti oman yksikkönsä opiskelijoiden eri opettajille toimittamien dokumenttien raportit listana, väri- ja prosenttikarttana. Raporttikäyttäjällä tulee olla myös oikeus tarvittaessa ladata tai lähettää dokumentteja järjestelmään.

Raporttikäyttäjä ei pääse muiden yksittäisten opiskelijoiden töihin kuin itse opettajan statuksella lataamiinsa.

 

911a. Käyttöliittymän kieli on vaihdettavissa miltä tahansa näytöltä keskeyttämättä työn alla olevaa toimintoa.

 

1014. Jos järjestelmään luodaan lokaaleja käyttäjätunnuksia, järjestelmä hyväksyy niitä käytettäessä vain salasanat, jotka täyttävät vähintään seuraavat vaatimukset:
salasanan pituus 10 merkkiä, järjestelmä pakottaa käyttämään sekä numeroita, kirjaimia, että erikoismerkkejä.

 

Kommentoi vaikka minulle henkilökohtaisesti risto[at]ilonait.fi

Jokaiselle asiaan aikaa käyttäneelle lähetän pikku lahjan.

 

One Comment

  1. Erityisen tärkeää ovat ne kohdat, joissa on a-kirjain, kuten 101a