Online-arviointi

Copy & paste -ongelma kasvaa?

Hienoa, että yhä useampi opiskelija saa luoda kirjoituksia tietokoneella, onhan kirjoittaminen vaativa ja luova prosessi. Työelämässä on luonnollista, että kaikki tekstit tehdään tietokoneella. Hienoa on myös se, että yhä useammin myös tentit ja arvosteltavat työt voidaan tehdä ja palauttaa sähköisesti.

Haittapuolena on tosin se, että myös “copy & paste” -toiminta lisääntyy, olipa kyse peruskoulu- kuin korkeakouluopiskelijasta. Olen kuullut sanottavan, ettei kopiointi olisi ongelma ammatillisissa opinnoissa, koska arvosteltavasta työstä tehdään suurempi osa edelleen työnäyttöinä.

Tekstin alkuperäisyyden arvostamiseen on paneuduttava kaikilla oppiasteilla, jotta kirjoittamisen kulttuuri kehittyisi oikein.

Opettajan ei pidä joutua toimimaan salapoliisina todentaakseen mahdollisia kopiointitapauksia, siihen kannattaa valjastaa tekniikka.

Miksi valintani on Turnitin -järjestelmä?

Suosittelen kaikille oppilaitoksille Turnitin -järjestelmää sekä plagioinnin havaitsemiseen kuin kirjallisten tehtävien arvioimiseen uudella tavalla.

Järjestelmä, jonka ovat valinneet liki jokainen Englannin yliopisto (98%), ei voi olla ihan huono:-)

 • järjestelmä on kehitetty opetuskäyttöön – kurssit, ajastus, monipuolisuus
 • järjestelmä toimii nopeasti ja luotettavasti, mutkaton opettajalle käyttää
 • tarkkuus ja nopeus pohjautuu valtavaan tietokantaan
  • web-aineistot, kirjallisuusaineistot, opiskelijadokumentit
 • järjestelmä on (syvä)integroitavissa oppimisalustaan
 • globaali markkinajohtaja – turvallinen panostaa aikaa ja resursseja
 • Alati kehittyvä järjestelmä

Tekstin alkuperäisyyden tarkastaminen kannattaa automatisoida ja luoda omalle organisaatiolle soveltuvat prosessit sen ympärille. Näistä mielelläni kerro lisää.

Annetaanhan myös palaute ja arviointi myös sähköisesti?

Kun kirjallinen tehtävä on palautettu sähköisesti, niin se kannattaa myös jatkokäsitellä sähköisesti. Tässä tulee parhaiten esille Turnitinin lisäominaisuudet, joihin mieluiten haluaisin kiinnittää huomionne:

 • kirjallinen tehtävä arkistoituu opiskelijan tiedoilla
 • tehtävä arkistoituu opettajalle ja oppilaitokselle
 • opettaja voi helposti lukea tehtävän webissä tai esim iPadillä
 • opettaja voi merkitä palautteensa haluamaansa kohtaan tehtävässä
 • palautteen antaminen nopeutuu ja tarkentuu
 • opettaja voi myös tallentaa suullista palautetta
 • opettaja voi käyttää arvioinnissa apuna arvostelutaulukoita (rubric)
 • opettaja voi antaa arvosanoja

Opiskelijalle sähköisestä arvioinnista on luonnollisesti monia etuja myös

 • opiskelijalla oma webliittymä, jossa kaikkien opettajien antamat tehtävät ja aikataulut
 • opiskelija saa tarkempaa palautetta tehtäviinsä
 • opiskelija näkee palautteet heti ja voi ryhtyä korjaamaan tekstiään
 • vastaanotolla ohjaus tehostuu, kun molemmat ovat tutustuneet palautteeseen
 • tehtävän voi palauttaa uudelleen korjausten jälkeen
Etenkin laajempien tehtävien kirjoittamisesta tulee prosessi, jossa tekstiä on arvioitu useita kertoja ennen lopullisen version valmistumista. Näin myös monet virheet on poimittu ja korjattu, siitä on kaikille etua. Sivutuotteena saadaan tekstin alkuperäisyyden tarkistukset.

Uutta toiminnallisuutta Turnitinissa

 • Äänipalautteet arvioinnissa (GradeMark)
 • Englannin kielen tekstin ja kieliopin tarkistus (ETS e-Rater)
 • Käännösplagiarismin tunnistaminen
 • Oma Apps iPadille
 • Suomenkielinen käyttöliittymä, ruotsinkielinenhän on jo valmis

Käynnistetäänhän online-arvioinnin kehittämisprosessi oppilaitoksessanne?

Lukio-ammattiopisto-koulutuskuntayhtymä-korkeakoulu… Aloitetaanhan prosessi? Järjestetään vaikka aluksi workshop, jossa esitellään järjestelmän mahdollisuudet ja aloitetaan pilottikäyttö, suunnitellaan käyttöönottoprosessi.

Kustantajat, oppilaitoksen julkaisu- ja tiedostusosastot

Haluaisitteko tarkistaa kaikki julkaistavat teokset ja niiden tekstien alkuperäisyyden ennen julkaisemista? Tätä varten on kehitetty iThenticate. Kun aineistonne on tarkistettu, sen käyttöä samalla myös suojataan ja varmistetaan, että kaikki viittaukset tehdään asianmukaisesti.
Julkaisukantanne voidaan integroida ja automatisoida, jolloin teidän tulevatkin julkaisunne löytyvät helposti Turnitinin tietokannasta, vastaavalla tavalla kuin lukuisten johtavien kustantajien kanssa maailmalla jotoimitaan.
iThenticate on myös tutkijoiden suuressa suosiossa. Sen avulla voidaan tarkastaa omia töitä ja todella laajoja teoksia. Edistyksellinen korkeakoulu on hankkinut iThenticaten lisätuotteeksi Turnitin-järjestelmäänsä.

Leave a Reply