Pulmana hankintojen kilpailutukset?

Uusien opetusteknologia-ratkaisujen hankkiminen tuottaa monesti suurta päänvaivaa tai kohtalokkaita lopputuloksia, jotka voivat vesittää koko hankkeen. Normaalisti IT- tai hankintaosasto on hoitanut koko tylsän byrokraattisen homman ja lopputulos on ollut suurin piirtein tiedossa ja mennyt suht oikein hankintalakien mukaan.

Mutta nyt ongelmaksi nousee se, että etenkin uusissa tablettilaitteissa ja erilaisissa pilvipalveluissa hankintavastuussa olevat opettajatkaan eivät oikeasti vielä tiedä, mitä on tarjolla ja mahdollista. Vastuu oikeista vaatimusmäärittelystä ja tarpeiden selkeistä kuvauksista on nyt käyttäjillä, todellisilla hankintalakimaallikoilla.

Kun teette hankintoja, isoja tai pieniä, kannattaa yhteistyökummaniksi kutsua Ilona IT. Meillä on hurjasti kokemusta erilaisista hankinnoista ja lakipykälistä. Me osaamme olla sinulle sääntöviidakossa tulkkina, selkokielellä.

  • Autamme terävöittämään hankesuunnitelmia
  • Autamme kartoittamaan hankintatarpeet
  • Teemme konkreettisia mallilaskelmia
  • Autamme tarjouspyynnön tekemisessä
  • Tärkeää listata vaatimusmäärittelyt

Hinta tärkeintä, vai soveltuvuus opetuskäyttöön?

Hinta on yleensä selkeä ja helppo vertailla ja pisteyttää, mutta onko se aina ainoa soveltuva kriteeri?  Mikä muu on tärkeää koululle, opettajille ja oppilaille? Laitteiden tai ratkaisun soveltuvuus opetuskäyttöön? Tästä kannattaa pyytää kuvaukset.

Se, mistä asiakas eniten hyötyy, on asiakkaan saamat palvelut, niin koulutus- kuin tukipalvelutkin. Tavaran ja laskun osaa kaikki toimittajat lähettää, mutta miten toimivat huoltopalvelut? Mitä tukipalvelumalleja toimittaja tarjoaa? Erilaiset asiakkaat tarvitsevat erilaista tukea erilaisissa tilanteissa.

Etenkin uusien ratkaisujen kyseessä käyttöönotto- ja muut koulutuspalvelut korostuvat, jotta investoinnit saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön. Millaisia koulutuspalveluja ja ennen kaikkea kuvaukset niiden sisällöistä ovat tärkeitä? Sopivin valikoima palveluita juuri teidän käyttöönne saa parhaat pisteet. Luonnollista eikä totta?

Kun eri kohdat on pisteytetty, saadaan koottua vertailumatriisi suhteellisen helpolla:

  • opetuskäyttöön soveltuvien laitteiden hintavertailu
  • tukipalvelut
  • koulutukset
  • toimittajien muut taustavertailut

Ilona IT haluaa olla kokonaisvertailun selkeä voittaja, me keskitymme olemaan parhaita kaikilla osa-alueilla.

Uskon, että yhteistyöllä voimme kehittää hankintakulttuuria niin, että opetuskin kehittyy.

Comments are closed.